ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ PŘES INTERNET

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ PŘES INTERNET

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ PŘES INTERNETAdresát
:

Internetový obchod: www.designbydub.cz Design by Dub

Společnost: Alena Dubová 

Sídlo: Stráž 330, 34805 Stráž

IČ: 09826149

E-mailová adresa: designbydub@seznam.czDobrý den,

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží …………………………………………………………………… / o poskytnutí těchto služeb …………………………………Datum objednání ………………………………… / datum obdržení ………………………………….

Číslo objednávky:…………………………………

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ……………………………………………………………………a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu ……………………………………………………………………).Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………………………………………

Adresa spotřebitele: …………………………………

Email: …………………………………

Telefon: …………………………………

S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve14denní lhůtě od převzetí zboží.

S pozdravem,V …………………………………, Dne …………………………………PODPIS: 
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele